Chile lídrem v dekarbonizaci ekonomiky

11. 06. 2019

Do roku 2024 vyřadí z provozu 19 % tepelných elektráren

Chilská vláda ohlásila radikální program přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a proces tzv. dekarbonizace. Do roku 2040 má být vyřazeno z provozu 28 tepelných elektráren nejvíce zamořující životní prostředí. V rámci první etapy do roku 2024 bude vyřazeno z provozu 19 % uhelných elektráren, které nyní vyrábí zhruba 5 % veškeré spotřebované elektřiny v zemi.


Dále každých pět let bude vyhodnocován stav všech uhelných elektráren na území Chile tak, aby nejpozději do roku 2040 bylo vyřazeno z provozu dalších 20 elektráren a nejdéle v roce 2050 bylo Chile zemí neutrální z hlediska skleníkových plynů. Výroba v těchto zařízeních by měla být nahrazena produkcí elektřiny především v solárních a větrných elektrárnách, k čemuž má Chile ideální podmínky.

 

Zdroj:

https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/novinky/chile-lidrem-v-dekarbonizaci-ekonomiky