Chile akceleruje své směřování k uhlíkové neutralitě do roku 2050

18. 03. 2021

Prezident Sebastián Piñera vyhlásil v oblasti Los Lagos zákon o energetické efektivitě (Energy Efficiency Law), který představuje racionální využívání energií s důrazem na ty, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Tato nová státní strategie znamená větší podporu společnostem s dlouhodobě optimalizovaným hospodařením s energií, vozidlům s nulovými emisemi, podporu efektivního využívání energie ve vládních institucích a doplnění přesných informací o energetické spotřebě při nákupu domu. Urychlení cesty k uhlíkové neutralitě tak znamená i další investiční příležitosti. Po přílivu zahraničních investorů do obnovitelných zdrojů, mezi nimiž nechyběla ani fotovoltaická skupina SOLEK s českými kořeny, se tak Chile stává zajímavější i pro elektromobilitu nebo technologie úspor.

Hlava státu zdůraznila výhody nového zákona s ohledem na význam energie pro domácnosti a výrobní odvětví v Chile. V současnosti běžná rodina vynaloží až 13 % svého rozpočtu na pokrytí energetických potřeb domu, ve výrobním sektoru mohou náklady na nákup pohonných hmot a elektřiny dosáhnout až 15 % z celkového budgetu některých odvětví.

„Dlouho jsme si mysleli, že energie, moře, vzduch a lesy jsou nekonečnými zdroji, ale historie nám ukazuje, že se musíme o životní prostředí a o přírodu starat. Příroda může žít bez nás, ale my bez ní žít nemůžeme,“ poznamenal Piñera.

Nový zákon mj. určuje, že velcí spotřebitelé energie musí zavést nové systémy pro hospodaření s energií a svou spotřebu hlásit ministerstvu energetiky. Stejně tak budou vyžadovány nové standardy energetické účinnosti pro vozový park uváděný na trh v Chile, podporována bude elektromobilita. Občané si také budou moct vybrat nový dům efektivněji, domy musí být označeny štítkem podobně jako elektrický spotřebič.  

Tato opatření umožní do roku 2030 snížení energetické náročnosti v Chile o 10 %, kumulovanou úsporu 15,2 miliard dolarů a snížení emisí oxidu uhličitého o 28,6 milionů tun. To odpovídá roční jízdě 15,8 milionů vozidel nebo roční absorpci 1,8 milionu hektarů přírodního lesa.