Chile patří podle Světové banky mezi země s vynikajícími podmínkami pro rozvoj solární energie

01. 09. 2020

Světová banka vypracovala globální mapu demonstrující potenciál využití sluneční energie po vyloučení fyzických, enviromentálních a dalších faktorů. Podle závěrů vydané zprávy kolem 20 % světové populace žije v 70 zemích s vynikajícími podmínkami pro rozvoj fotovoltaiky. Celkem 93 % světové populace žije v zemích s průměrným denní solárním potenciálem od 3.0 do 5.0 kWh na kilowatt instalovaného výkonu (kWh/kWp), zatímco přibližně 70 zemí má vynikající podmínky pro rozvoj solární fotovoltaické energie a průměrný denní výkon vyšší než 4.5 kWh/kWp.

Podle zprávy vydané pod názvem „Globální potenciál solární fotovoltaické energie dle zemí“ (Global Photovoltaic Power Potential by Country) patří do této kategorie zemí s excelentními podmínkami pro fotovoltaiku v rámci latinskoamerického regionu vedle Chile také Argentina, Mexiko a Peru. V Chile realizuje své projekty fotovoltaických elektráren mj. i česká společnost Solek.

Mimo latinskoamerický region nabízejí příznivé podmínky pro rozvoj solární energie země Blízkého východu, severní a subsaharské Afriky, Afghánistán, Austrálie, Írán, Mongolsko, Pákistán a celá řada tichomořských ostrovů a ostrovů Atlantského oceánu. 

Zpráva uvádí, že obdobné globální hodnocení na úrovní zemí dosud neexistovalo. Nová studie se proto snaží zaplnit tuto mezeru hodnocením teoretického potenciálu (obecného solárního zdroje), praktického potenciálu (zohlednění dalších faktorů ovlivňujících účinnost přeměny fotovoltaických panelů a využití půdy) a ekonomického potenciálu výroby fotovoltaické energie (s ohledem na zjednodušené vyhodnocení nákladů na výrobu elektřiny).

Zpráva je založena na údajích poskytnutých Světovou bankou prostřednictvím Globálního solárního atlasu (Global Solar Atlas), bezplatného online nástroje obsahujícího nejnovější informace o potenciálu využití solárních zdrojů v jednotlivých zemích po celém světě.