blesk Čili Chile

 

Chile a její ekonomika

Data & fakta

 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

 2018

 HDP – změna v %

 1,7

 2,3

 1,6

 1,5

 4,0

 Inflace – změna v % ke konci prosince

 4,4

 4,7

 2,7

 2,3

 2,1

 Nezaměstnanost v %

 6,6

 6,4

 6,2

 7,1

 6,9

 Růst reálných mezd – změna v %

 3,9

 2,7

 1,4

 3,8

 1,2

 Export – v mld. USD

 75,7

 63,4

 59,6

 68,3

 75,4

 Import – v mld. USD

 72,2

 63,0

 55,1

 61,3

 70,1

Zdroj: Banco Central de Chile, DIRECON a INE

 

  • Chilská ekonomika je tygrem Latinské Ameriky. HDP v posledních několika letech neustále roste (v roce 2018 o 4%) a podle světových ratingových agentur je Chile dlouhodobě makroekonomicky nejstabilnější zemí Latinské Ameriky a Karibiku (LAC).
  • Země je zcela nezávislá z hlediska zemědělské produkce, usiluje dokonce o to, aby se stala potravinovou velmocí v regionu.
  • Nosným odvětvím chilské ekonomiky je důlní průmysl. Na HDP se podílí dvaceti procenty a na exportu téměř šedesáti. Hlavním odvětvím je těžba mědi (zhruba třetina světové produkce), nicméně těží se rovněž lithium, molybden, zlato a mnoho dalších surovin. Důlní průmysl spotřebovává velmi širokou škálu vybavení, pomůcek a zboží. A také elektrické energie.
  • V Chile však dlouhodobě chybí rozvoj energetiky. Kvůli vysoké seismické aktivitě nelze využít jaderné elektrárny s vysokým výkonem. V zemi se tak vytvořila situace, kdy její hlavní odvětví ekonomiky, důlní průmysl, které je vysoce náročné na spotřebu energie, trpí jejím nedostatkem. Dostupnost elektrické energie a její cena začínají být narůstajícím problémem. Proto vláda z rozvoje energetiky učinila naprostou národní prioritu a energetické projekty mají všemožnou podporu.
  • Největší dynamiku má nyní rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů, zvláště v oblasti fotovoltaiky. Připravuje se rovněž výstavba tepelných elektráren a modernizace stávajících – to jsou příležitosti pro české dodavatele. V případě vodních elektráren se v současné době z důvodů silné ekologické lobby ukazují jakožto nejnadějnější malé a střední vodní elektrárny.
  • Chile v posledních letech také klade důraz na životní prostředí, vznikají nové zákony regulující tuto oblast. Jde hlavně o čističky odpadních vod, likvidace skládek nebo odlučovače popílku, varovné protipovodňové systémy a zmíněné fotovoltaické a malé vodní elektrárny.

 

Česko-chilské obchodní vztahy

Obchodní výměna ČR – Chile (v mil. USD)

 

 

Vývoz ČR

Dovoz ČR

2014

49

9,9

2015

45

10

2016

81

9,4

2017

67

14,5

2018

82

16

Zdroj: DIRECON

 

  • V roce, kdy vstoupila Česká republika do EU, začala zároveň platit Asociační dohoda mezi EU a Chile. Díky tomu vzájemná obchodní výměna mezi Chile a Českou republikou výrazně vzrostla. V roce 2018 dosáhl český export 82 mil USD a import 16 mil USD, a obchodní výměna tak dosáhla téměř dvojnásobku objemu před pěti lety.
  • Otevřely se nové možnosti spolupráce pro české výrobní a exportní společnosti na chilském trhu, a to především u výrobků s vyšší přidanou hodnotou. V současnosti se jedná zejména o vývoz osobních automobilů a těžké techniky a dovoz vína.
  • Zatím největší českou investicí v Chile jsou aktivity skupiny Solek, která se specializuje na výstavbu fotovoltaických elektráren o výkonu od 3 do 9 MW. K počátku května 2019 firma v Chile již tři takové elektrárny postavila, další tři jsou ve výstavbě, a cca 70 projektů o celkovém finálním výkonu kolem 250 MW je v různé fázi rozpracovanosti. Jen letos by měla instalovat výkon 86,6 MW. Společnost Solek doposud v Chile investovala desítky miliónů USD, v Santiagu má kancelář s 35 zaměstnanci a v nadcházejících dvou letech plánuje investovat stovky miliónů USD.